Głównym narzędziem jakie wykorzystujemy do rozwiązywania problemów inżynierskich jest Metoda Elementów Skończonych. Wykonujemy obliczenia wytrzymałościowe części oraz struktur zaprojektowanych z materiałów konwencjonalnych jak również kompozytów wzmacnianych włóknem węglowym.

Bogate doświadczenie naszego zespołu zdobyte w branżach takich jak energetyka, przemysł kosmiczny czy motoryzacyjny pozwala nam rozwiązywać problemy z zakresu:

  • mechaniki (statyka, dynamika, drgania, wytrzymałość zmęczeniowa),
  • termiki (pola temperatur, rozszerzalność cieplna, chłodzenie),
  • dynamiki płynów (pola ciśnień, prędkości).

Oferujemy Państwu usługi z zakresu obliczeń dla konstruowanych przez nas elementów w ramach kompleksowej obsługi projektu, jak również weryfikacje i optymalizacje prototypów i gotowych elementów oraz diagnozowanie i usuwanie skutków awarii konstrukcji.